Yhteystietoja

Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat 

S:t Görans Scoutgillen i Finland   

Fellowship of Scouts and Guides of Finland

HALLITUS/STYRELSEN 2018

Kari Takamaa
Valtakunnankiltamestari/Landsgillemästare
Lehmussaarenkatu 2

60120 Seinäjoki
Puh/tel.0500 561185
kari.takamaa(at)netikka.fi

Harriet Meinander
Varakiltamestari/Vice landsgillemästare
Bredavägen 6 F 37

02700 Grankulla

Puh/tel. 040 5819656

harriet.meinander@gmail.com

Liv Aure-Olli
Kansainvälinen sihteeri/Internationell sekreterare
Mäntytie 19 / Tallvägen 19
10210 INKOO / 10210 INGÅ
Puh/tel. 050 593 3543
liv.aure-olli(at)pp.inet.fi

Ritva Liinamaa                                                                                                                                             Sihteeri/ Sekreterare
Lielahdentie 6 A 3
00200 HELSINKI
Puh/tel. 050 366 5154
liina.liinamaa(at)gmail.com

Tarja Vuorio

Jäsenrekisterinhoitaja/medlemssekreterare
Rantakartanontie 7 C 176
00910 HELSINKI
Puh/tel. 0400 811 455
tarja.vuorio(at)pp.inet.fi

Ohjelmavastaava/programansvarig

Tiina Itävuori

tiina.itävuori@gmail.com

Betlehemin Rauhantuli-vastaava/Betlehems fredseld-ansvarig

Tuija-Maija Arvola
Utsurintie 28
32200 LOIMAA
Puh/Tel 050 527 6349
tuija.arvola(at)gmail.com

Nanna Katavisto

Tiedottaja/Pyhän Yrjänän toimitussihteeri
Soukankaari 3 A
02360 ESPOO
Puh/tel. 044 331 9550
nanna.katavisto(at)kolumbus.fi

Rahastonhoitaja/ kassör

Visa Liippola

Vellamonkatu 1 D 65

00550 Helsinki

Puh/tel.040 7604994

visa.liippola(at)saunalahti.fi

Tuote/varastovastaava

Juha Kosonen

Petsamontie 20

37800 Akaa

juha.kosonen@akaanseutu.fi

———————————–
Osoitteenmuutokset/Adressförändringar
Tarja Vuorio
Rantakartanontie 7 C 176
00910 HELSINKI
Puh/tel. 0400 811 455
tarja.vuorio(at)pp.inet.fi

—————————————-

Postimerkkipankki/Frimärksbanken
Aaro Makkonen
Majasaarentie 13 B 8, 41400 Lievestuore
044 260 8029

————————————————-
SPYP – SGSF Pankkitili – Bankkonto
Nordea FI23 1572 3000 3317 10
Bic: NDEAFIHH

——————————————-
Kotisivut / Hemsidor
www.spyp.fi     www.isgf.org

————————————-

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN

Päätoimittaja / Chefredaktör
Merja Lamminkangas
merja.lamminkangas@netikka.fi

Toimitussihteeri/redaktionssekreterare

Nanna Katavisto

nanna.katavisto@kolumbus.fi

 

 

 

 

 

 

Puh/Tel 050 516 9146
juha.kosonen(at)akaanseutu.fi

Lehteen tarkoitettu materiaali: nanna.katavisto(at)kolumbus.fi

Kuvat suoraan päätoimittajan sähköpostiin. Kiitos.

IMG_3896