Yhteystietoja

Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat

S:t Görans Scoutgillen i Finland

Fellowship of Scouts and Guides of Finland

HALLITUS/STYRELSEN 2018

Kari Takamaa
Valtakunnankiltamestari/Landsgillemästare
kari.takamaa(at)netikka.fi

Harriet Meinander
Varakiltamestari/Vice landsgillemästare
harriet.meinander@gmail.com

Liv Aure-Olli
Kansainvälinen sihteeri/Internationell sekreterare
liv.aure-olli(at)pp.inet.fi

Ritva Liinamaa                                                                                                                                             Sihteeri/ Sekreterare
liina.liinamaa(at)gmail.com

Tarja Vuorio
Jäsenrekisterinhoitaja/medlemssekreterare
tarja.vuorio(at)pp.inet.fi

Tiina Itävuori
Ohjelmavastaava/programansvarig
tiina.itävuori@gmail.com

Betlehemin Rauhantuli-vastaava/Betlehems fredsljusansvarig
Tuija-Maija Arvola
tuija.arvola(at)gmail.com

Nanna Katavisto
Tiedottaja/Pyhän Yrjänän pääoimittaja/informatör/chefredaktör
nanna.katavisto(at)kolumbus.fi

Rahastonhoitaja/ kassör
Visa Liippola
visa.liippola(at)saunalahti.fi

Tuotevastaava/produktansvarig

Juha Kosonen

juha.kosonen@akaanseutu.fi

———————————–
Osoitteenmuutokset/Adressförändringar
Tarja Vuorio
Rantakartanontie 7 C 176
00910 HELSINKI
tarja.vuorio(at)pp.inet.fi

—————————————-

Postimerkkipankki/Frimärksbanken
Aaro Makkonen
Majasaarentie 13 B 8, 41400 Lievestuore
044 260 8029

————————————————-
SPYP – SGSF Pankkitili – Bankkonto
Nordea FI23 1572 3000 3317 10
Bic: NDEAFIHH

——————————————-
Kotisivut / Hemsidor
www.spyp.fi     www.isgf.org

————————————-

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN

Päätoimittaja / Chefredaktör

Nanna Katavisto

nanna.katavisto@kolumbus.fi

Taitto

Merja Lamminkangas

merja.lamminkangas@netikka.fi

 

 

 

 

 

 

Puh/Tel 050 516 9146
juha.kosonen(at)akaanseutu.fi

Lehteen tarkoitettu materiaali: nanna.katavisto(at)kolumbus.fi

Kuvat suoraan päätoimittajan sähköpostiin. Kiitos.

IMG_3896