Tarkoitus

Tarkoitus ja tavoitteet

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa toimivien partiokiltojen yhdyssiteenä ja keskuselimenä. Sen tavoitteena on:

Elävöittää Baden-Powellin kehotusta “kerran partiolainen – aina partiolainen”

Rohkaista kiltojen jäseniä elämään partio- ja kiltaliikkeen perustana olevien ihanteiden mukaisesti

Toimia partioliikkeen edistämiseksi ja edistää kiltojen keskuudessa ihmisten välistä avuliaisuutta ja suvaitsevaisuutta

Yhdistys kuuluu jäsenenä kansainväliseen kiltaliikkeeseen “International Scout and Guide”(ISGF).