Tarkoitus

Tarkoitus ja tavoitteet

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa toimivien partiokiltojen yhdyssiteenä ja keskuselimenä. Sen tavoitteena on:

Elävöittää Baden-Powellin kehotusta “kerran partiolainen – aina partiolainen”

Rohkaista kiltojen jäseniä elämään partio- ja kiltaliikkeen perustana olevien ihanteiden mukaisesti

Toimia partioliikkeen edistämiseksi ja edistää kiltojen keskuudessa ihmisten välistä avuliaisuutta ja suvaitsevaisuutta

Yhdistys kuuluu jäsenenä kansainväliseen kiltaliikkeeseen “International Scout and Guide Fellowship (an organisation for adults)”(ISGF).