Verksamhet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

S:t Görans scoutgillen i FIinland

Scouting är en livsstil, men kan också vara en hobby –

Mottot för verksamheten är: ”En gång scout – alltid scout”.

Vad är S:t Görans scoutgillen i Finland?
S:t Görans scoutgillen i Finland  är en i Finland år 1951 grundad förening för vuxna med scoutbakgrund och för vuxna som godkänner scoutrörelsens värderingsgrunder och önskar delta i verksamhet med scoutanda. Ändamålet med verksamheten är att:

  • förena tidigare scouter och vuxna med samma värderingar
  • sporra intresserade att grunda lokala scoutgillen
  • inbjuda medlem till ett lokalt gille eller som enskild medlem
  • erbjuda medlemmarna evenemang och exkursioner i hemlandet och utomlands
  •  arrangera välgörenhetsprojekt
  • representera Finland i den internationella gilleorganisationen ISGF
  • publicera medlemstidningen Pyhä Yrjänä – S:t Göran
  • samarbeta med Finlands Scouter
  • handla frimärksinsamlingen för scouternas frimärksbank

De lokala scoutgillena erbjuder medlemmarna mångsidig social samvaro, möjligheter att etablera förbindelser med andra gillescouter i hemlandet och jorden runt samt att samarbeta med scouterna.