Syfte och målsättning

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Syfte och målsättning

Föreningens syfte är att vara en föreningslänk och ett centralt organ för i Finland verksamma scoutgillen. Dess målsättning är:

 – att levandegöra Baden-Powells uppmaning ”en gång scout – alltid scout
– att uppmuntra gillemedlemmarna att leva i enlighet med de ideal som är grunden för scout- och gillerörelsen
– att arbeta för scoutrörelsens främjande och att inom gillena främja hjälpsamhet och tolerans människor emellan

Föreningen är medlem av den internationella gilleorganisationen ”International Scout and Guide Fellowship (an organisation for adults)” (ISGF).