STYRELSEN INFORMERAR

Lilja

PARTIOKILLAT 2016 SCOUTGILLENA [250144]

(Klicka, så får du Gillelistan fram. Gillena och deras Gillefaddrar)

Bästa medlem i SGSF

Medlemsavgiften och S:t Göran tidningen.

Styrelsen beslöt på sitt möte 14.05.2016 att postningen av medlemstidningen, som skickas som medlemsförmån till dem som betalat medlemsavgiften, avbryts ifall medlemsavgiften 2016 inte är betalad före utgången av september.

Detta gäller dem, till vilka kravbrev skickats i april 2016.

 

Nästa styrelsemöte samlas den 18 augusti 2016 kl 13:00.

ROIHU-teksti

ROIHU 2016

Kom och träff scout- och gillevänner på lägret ROIHU (20.-28.juli 2016). Gilledagen ordnas den 22 juli.

Ta kontakt och anmäl dig till ritva.liinama(at)metropolia.fi, tel. 050 366 5154. Mera information ger Nanna Katavisto (nanna.katavisto(at)kolumbus.fi) (tel. 044 331 9550)

Deltagaravigiften 30 € inklusive bussen från Tavastehus till lägret och tillbaka samt lunch, vägledd rundvandring, kaffe med bakelse betalas till SGSF konto: FI23 1572 3000 3317 10.  Använd hänvisning 1601.

Fråga efter gillebrev!