SGSF meddelar

Lilja

 

Bästa medlem i SGSF

Medlemsavgiften och S:t Göran tidningen.

Styrelsen beslöt på sitt möte 14.05.2016 att postnigen av medlemstidningen, som skickas som medlemsförmån till dem som betalat medlemsavgiften, avbryts ifall medlemsavgiften inte är betalad före utgången av september.

Detta gäller dem, till vilka kravbrev skickats i april 2016.