KILTAHISTORIAA

taulu

Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat – S:t Görans Scoutgillen i Finland

Katsaus
Ensimmäinen partiokilta perustettiin Suomessa vuonna 1940. Toisen maailmansodan jälkeen Suomen Partiotyttöjärjestö valitsi nelihenkisen komitean valmistelemaan entisten partiolaisten toimintaa.

Vuonna 1950 Suomen partioliikkeen 40-vuotisjuhlan yhteydessä alettiin valmistella valtakunnallista kiltatoimintaa ja sille sääntöjä. Pyhän Yrjänän Kilta – St. Görans Gille perustettiin 11.2.1951. Puheenjohtajiksi valittiin Gunnar Floman ja Kirsti Kantala. Toiminnan pääpainona oli partiohengen vieminen työpaikoille ja yhteiskuntaan. Tässä tarkoituksessa aloitettiin 23.4.1952 isänmaallisten juhlien sarja. Tehtiin sosiaalista työtä invalidien, sokeiden, vanhusten, sairaalapotilaiden ja vaikeuksiin joutuneiden perheiden hyväksi.

Eri maiden kansainväliseksi yhteysorganisaatioksi perustettiin 25.10.1953 IFOFSAG (International Fellowship of Former Scouts and Guides). Suomen kiltajärjestö oli mukana perustajajäsenenä. Maailmanjärjestö IFOFSAG muutti 1996 nimensä ISGF:ksi (International Scout and Guide Fellowship). Suomalaiset kiltalaiset ovat vuosikymmenten aikana osallistuneet aktiivisesti kansainvälisiin kiltakokouksiin sekä pohjoismaiseen kiltayhteistyöhön. Pohjoismaisia kiltakokouksia on järjestetty Suomessa 8 -10 vuoden välein, viimeksi Ahvenanmaalla v. 2009.  Yhteistyö Eestin kiltapartiolaisten kanssa oli vahvimmillaan 1990-luvulla. ISGF:n perustamispäivää 25.10. alettiin vuonna 1965 viettää kansainvälisenä kiltaystävyyden päivänä (Fellowship Day). Kansainväliseen postimerkkipankkiin SPYP liittyi vuonna 1962 ja toiminta on vakiintunut. Kertyvät varat menevät lyhentämättöminä kehitysmaiden partiotyön hyväksi. Vuonna 2013 SPYP oli muiden pohjoismaitten kanssa mukana järjestämässä Eurooppa-konferenssia,  joka alkoi Tukholmassa ja jatkui laivamatkalla Helsinkiin.

Oma lehti Kiltaviesti alkoi ilmestyä 1956. Vuodesta 1962 nimellä Pyhä Yrjänä – St: Göran julkaistu kaksikielinen lehti on tärkeä 4 kertaa vuodessa ilmestyvä tiedonvälityskanava.
Oma lippu naulattiin 22.5.1960 ja standaari valmistui 1975.  Vuonna 1971 hyväksyttiin kiltavakuutus ja -tunnus sekä alettiin käyttää nimitystä kiltapartiolainen. 1973 käännettiin killan käyttöön alkuperältään norjalainen kiltalaulu. Vuonna1987 käyttöön otetussa kiltahuivissa on ISGF:n logomerkki. Juhlalliset kiltamestarin käädyt olivat ensimmäistä kertaa kiltamestarin kaulalla Kemin lumilinnassa maaliskuussa 2000.

SPYP:n ohjelmaan vakiintuivat vuosikokouksen lisäksi kevät- ja ruskaretket sekä ensimmäisinä vuosikymmeninä myös perheleirit, Hyväntekeväisyysprojektit ovat kautta vuosikymmenten olleet tärkeä osa SPYP:n toimintaa. 1980-luku oli vilkasta kiltojen perustamisaikaa. 1990-luvulla jäsenmäärä alkoi laskea ja jatkui parin seuraavan vuosikymmenen ajan. Yhteydenpitoa kiltoihin pyrittiin parantamaan luomalla vuonna 1997 kiltakummijärjestelmä. Käynnistettiin projekteja jäsenten hankkimiseksi ja tuotettiin kirjallista aineistoa tukemaan kiltatoimintaa.

2010-luvulla jäsenmäärän pitkäaikainen lasku saatiin pysäytettyä. 60-vuotista olemassaoloaan vuonna 2011 juhlinut SPYP panostaa jäsenhankintaan ja kannustaa uusien kiltojen perustamiseen sekä lähempään yhteistyöhön Suomen Partiolaisten sekä lippukuntien kanssa.

Kiltamestarit

Gunnar Floman 1951
Erkki Karvinen 1952
Verneri Louhivuori 1959
Per-Erik Törnroos 1965
Kirsti Kantala 1968
Saga Bäck 1972
Jouko K. Järviö 1978
Maija Tiirikainen 1982
Pär Lauren 1989
Atte Luoma 1993
Carita Backa 1997
Ilmo Pulkamo 2001
Pirjo Rintamäki 2009
Erik Holmberg 2013
Kari Takamaa 2017