POSTIMERKKIPANKKI-FRIMÄRKSBANKEN

Postimerkkipankki on aina auki. Merkkejä voi toimittaa pitkin vuotta.

Ständigt behov av mera frimärken! S:t Görans Scoutgillen i Finland sköter om gillescouternas frimärksbank i Finland.

Du stöder scoutverskamheten genom att sända frimärken till insamlingen. Berätta om vår frimärksbank för vänner, grannar, kolleger på jobbet…..

Placera ut en låda på din arbetsplats för arbetskamraterna att fylla med kuvert och kort med frimärken i. Frimärken och postkort kan hämtas till gillemöten.

Kysymyksiin vastaa, eventuella frågor ställs till Marjatta Markkanen; mhmarkka@gmail.com

Tack för hjälpen!

Intäkterna från Frimärksbanken används som stöd för scouting i länder som behöver hjälp för verksamheten. Vi sänder pengarna till den internationella gilleorganisationen iSGF:s biståndsfond, som årligen utdelar stöd för  scouting i utvecklingsländer via WOSM och WAGGGS.

Merkit voi lajitella seuraavasti/sortera om möjligt frimärken på följande sätt:

  1. Suomalaiset merkit/finska frimärken
  2. Ahvenanmaan merkit/åländska frimärken
  3. Ulkomaalaiset merkit/utländska frimärken

Klipp frimärken från kuverten så att du lämnar en kant på drygt 1 cm omkring dem.  Man ska alltså inte blöta loss frimärken om man inte är absolut säker på hur det ska gå till. Frimärkena ska vara hela och varje tand likaså och på sin plats och även baksidan av märket ska vara hel.

Sådana kuvert som har en tydlig stämpel och är avsända på en sällsynt ort eller har en specialstämpel ska sändas till banken oklippta. Dylika sällsynta stämplar är exempelvis Utsjoki och stämplar från Åland. Specialstämplar brukar förekomma i samband med konstutställningar och olika sevärdheter. Kort är ofta mera värdefulla om de är hela, eftersom det finns många som uttryckligen samlar på postkort med något särskilt motiv eller sådana som är gjorda av någon särskild person.  Om så önskas kan man täcka uppgifterna om mottagaren.  Det finns också samlare som inriktat sig på enbart stämplar, varför man också kan sända hela frimärkslösa kuvert med enbart frankeringsstämpel.

Merkit postitetaan Postimerkkipankin yhteshenkilölle/försändelserna adresseras till Frimärksbankens kontaktperson:

Aaro Makkonen, Majasaarentie 13 B 8, 41400 LIEVESTUORE

Jokaisessa piiritoimistossa on laatikko,johon merkkejä voi toimittaa.

SGSF har försett varje distriktsbyrå med  en insamlingslåda för frimärken. I den kan lämnas färdigt utklippta frimärken enligt ovanstående beskrivning för vidarebefordran till insamlingen.

Suurkiitos kaikille Postimerkkipankin tukijoille.

Ett stort tack till alla, som stöder  Frimärksbanken.